در باره CANN


Community Airport Newcomers Network (CANN)

Funded by: Citizenship and Immigration Canada
Services Provided by: S.U.C.C.E.S.S.

تسهیل مرحله قبل از مسکن گزینی و هم آمیزی همه مهاجرین تازه واردی که از طریق
فرودگاه بین المللی ونکوور وارد کانادا می شوند


پیشینه:

این برنامه توسط وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا تمویل گردیده و توسط SUCCESS که با داشتن 20 دفتر در بریتش کولمبیا و خارج از کانادا، یکی از عمده ترین سازمان های خدماتی و اجتماعی به شمار می رود به پیش برده می شود. از سال 1992 به این طرف CANN به بیش از 75000 مهاجر تازه وارد که از طریق فرودگاه بین المللی ونکوور وارد کانادا گردیده اند، خدمت کرده است. همچنان، CANN از سال 1997 به اینسو برای پناهنده گان اسپانسر شده توسط دولت و یا شخصی نیز خدمات ارایه می کند.

عمده ترین خدمات ما:

  • استقبال و آشنا سازی با روند اخذ تاییدیه اقامت دایم و کارهای مربوط به آن
  • ارایه اطلاعات در مورد مسایل مربوط به سکنی گزینی از قبیل بیمه درمانی، تحصیلات برای کودکان و بزرگان، کاریابی، ارزشیابی مدارک تحصیلی، تجارت، یافتن منزل برای سکونت و غیره.
  • پیوند مهاجرین تازه وارد با مراجع و آشنا سازی با مراجعی که در این موارد می توانند آنان یاری رسانند.
  • کمک های اضافی در صورت نیاز برای پناهنده گان دولتی و یا شخصی

شیوه ارایه خدمات:

با استفاده از آخرین تکنولوژی مدرن، CANN با ارایه اطلاعات مشخص و آشناسازی با مراجع مربوط بر اساس نیازهای فردی، در خدمت هر مهاجر تازه وارد قرار دارد. علاوه بر دریافت اطلاعات انتخاب شده بر اساس نیاز های فردی، هر مهاجر تازه وارد می تواند به مجموعه ای از اطلاعات مفید و ضروری از طریق استفاده از کمپیوتر های موجود در کیوسک CANN نیز دسترسی داشته باشد. همچنان غرفه ای مجهز با کمپیوتر نیز نزدیک به کیوسک (غرفه) CANN موجود است که مهاجرین تازه وارد می توانند از آن برای دریافت اطلاعات لازم استفاده کنند. همچنان، اطلاعات به روز شده در مورد ورکشاپ ها و سایر رویدادهای اجتماعی مربوط به مهاجرین در وبسایت CANN نیز قابل دسترسی است: www.cannyvr.ca

موقعیت و ساعات کار:

کیوسک (غرفه) CANN در فرودگاه بین المللی ونکورو در سالون مهاجرت (Immigration Room) موقعیت داشته و هر روز (به استثنای تعطیلات عمومی) معمولاً از ساعت 8 صبح تا 8 شام باز می باشد. در صورت نیاز برای کمک به پناهنده گان دولتی و یا شخصی، ممکن است ساعات کاری تمدید یابد.

اهداف ما:

ارایه خدمات به چندین زبان در یک زمان کوتاه به منظورکاهش نگرانی هایی که هر مهاجر تازه وارد در بدو ورود خود به آن مواجه می باشد. این خدمات شامل اطلاع رسانی و آشناسازی و همچنان ارجاع آن ها به سایر سازمان های خدماتی مهاجرین در سراسر کانادا می باشد. خدمات اطلاعات رسانی و آشنا سازی همچنن به مهاجرین تازه وارد کمک می کند تا هر چه بیشتر در مورد زنده گی کانادا اطلاعات به دست بیاورند و با حقوق و وجایب خود آشنا شوند.


Upcoming Events

Richmond Public Library, Richmond

Richmond Public Library, Richmond
Refugee figures at a glance

As of June 2018, there are 25.4 million refugees around the world according to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) statistic. Over half of the refugees are under the age of 18 and 57% of the world refugees came from following three countries: Syria, Afghanistan and South Sudan.

Photo Gallery

Images of CANN services provided to new immigrants, including government-assisted and privately-sponsored refugees, at Vancouver International Airport.

Please give us your feedback

Your opinion is very important to us. We appreciate your feedback and will use it to evaluate the service we provide.

CANN CLIENT FEEDBACK

funded by cic service provider: success


Contact

P.O. Box 32373, YVR Domestic Terminal R.P.O.
(3880 Grant McConachie Way)
Richmond V7B 1W2 Canada
Phone: 604-270-0077
Fax: 604-279-0091

Hours of operation:

Office: 9:00 am - 4:30 pm, Monday - Friday, except statutory holiday
Kiosk: 8:00 am - 8:00 pm, Monday - Sunday, except statutory holiday

*Closing time may vary and is based on arrival trends

Feedback